Blog

Oprava kamenné zdi nádražní budovy v obci Nový Bydžov, pomocí pískovcového obkladu LINE.

Realizace ateliéru Dokážeme

Když nás oslovil zákazník z dotazem, jestli jsme schopni renovovat pískovcové zdivo nádražní budovy, bylo nám jasné, že to nebude procházka růžovým sadem. Znáte to, veřejné budovy se těší velkého zájmu různých pouličních rádoby umělců, kteří nemají úctu ani sami k sobě takže se od nich nedá očekávat, že v sobě objeví úctu k výsledkům práce a majetku někoho jiného. Je to stále dokola a tak tyto budovy slouží skutečně všem a to i těmto skupinám, které ve své omezenosti fasády domů bezostyšně zneužívají  a znehodnocují. Odstranění rádoby uměleckých děl různě zdatných sprejerů nebo pozůstatků lidské či psí moči z přírodního pískovce není žádný med.

Všem těm, kteří mají pocit, že tímto způsobem dělají svět lepším a krásnějším místem pro život bychom rádi dopřáli prožitek spoluobčanů, kterým tyhle způsoby sebevyjádření přijdou jako velmi odpudivé a jsou nuceni okolo nich každý den chodit, dokud právem naštvaný majitel či správce budov nenajde ve svém rozpočtu finance na uvedení fasády do původního stavu. Očištění a odstranění tvorby pouličních sprejerů také není úplně snadnou záležitostí. Obzvlášť pokud se jedná jako v tomto případě o zdivo z přírodního pískovce na historické budově.

Požadavky investora při renovaci nádražní budovy

  • Chemické čištění s následným omytím tlakovou vodou
  • Tmelení spár řádkového pískovcového zdiva
  • Doplnění chybějících částí pískovcového obkladu u původního plášťového kamenného zdiva tmelem a naším umělým pískovcem
  • Doplnění pískovcového obkladu u nově zazděných oken výměna a Instalace nových špalet okolo oken
  • Závěrečná povrchová úprava pískovcového obkladu

Vzhledem k tomu, že pískovcové zdivo bylo třeba očistit od nečistot z různých úrovní povrchové struktury, postupovali jsme následovně. Zdivo celé budovy bylo nutné zbavit přebytečných nečistot v podobě zelené řasy a mechu. Jako první krok v této fázi jsme zvolili cestu chemického ošetření po celé ploše. Na takto ošetřeném zdivu, zbaveného přírodních elementů ještě více vynikla místa, která si žádala další péči včetně oprav časem poškozených částí.

Chemické čištění pískovcového zdiva

Chemické čištění narušilo strukturu  kreseb sprejerů a dalších podobně nežádoucích záležitostí. Tato místa jsme tedy ještě jednou chemicky očistili a po té přistoupili k poslednímu kroku. Čištění pískovcového zdiva budovy jsme dokončili použitím kombinace tlakové vody a páry  pomocí vysokotlakého parního čističe, díky kterému se fasáda dostala opět do vizuální kondice.

Tmelení opadaných částí pískovcového zdiva

Následovalo tmelení opadaných částí kamenného zdiva, jejíž struktura byla postupným zvětráváním narušena a po té uvolněna. Takto narušená místa odhalilo poslední čištění a uvolněné kousky se definitivně oddělily pod tlakem vody. Samozřejmě v některých případech došlo k totálnímu rozpadu částí pískovcového zdiva. Vzhledem k tomu, že by bylo finančně velmi náročné měnit jednotlivě celé vydrolené a polorozpadlé kusy pískovcové fasády, po jejich očištění a vyrovnání jsme použili na čelní stranu poškozených kusů náš pískovcový obklad LINE v co nejtenčí možné variantě..

Ze stávající zdi jsme tedy sejmuli vzorek, na který jsme následně vyrobili formu pískovcového obkladu LINE. Tím jsme docílili naprosto identického vizuálního vzhledu stávající pískovcové zdi. O ostatní aspekty dokonalé imitace se postarala ověřená mixtura barevnosti ateliéru Dokážeme a pevnosti finálního pískovcového obkladu. Tedy mocnost pískovcových kvádrů, které tvoří plášť celé budovy, jsme nahradili pískovcovým obkladem LINE o síle 2 cm.

Po shlédnutí hotového díla si dovolíme tipnout, že z pohledu někoho kdo neví o která místa se jedná, pískovcové zdivo působí natolik kompatibilně a celistvě, že nelze s jistotou určit na kterých místech k těmto renovacím došlo. Celý proces máme zdokumentovaný a tak můžete posoudit sami výsledek naší práce z přiložených fotografií a vlastně i na samotném místě osobně.

Vzhledem k úpravám vnitřní dispozice celé budovy dal investor  pokyn k zazdění některých oken. Tato zazděná místa bylo nutné na vnějším plášti doplnit naším syntetickým pískovcovým obkladem LINE a vytmelit spáry tak, aby přirozeně navazovali na okolní zdivo.

Pozorní z Vás si mohou všimnout zazdění těchto oken na fotkách.

V tomto případě je rozdíl barevně viditelný. Důvodem je, že snímek byl pořízen za vlhkého počasí bezprostředně po krátkém, ale vydatném dešti. Vzhledem k síle pískovcového obkladu pouze 2cm je jeho nasákavost s vizuálním projevem výrazně rychlejší než u masivních pískovcových kvádrů, které tvoří zbývající plášť budovy. Po vysušení barevné rozdíly v odstínu mizí.

Dále bylo nutné místa po zazděných oknech doplnit pískovcovým obkladem LINE a pohrát si s vytmelením spár a spojů. Stejně tak stávajícím oknům bylo třeba věnovat péči a pozornost jako jejich okolí. Vzhledem ke skutečnosti, že i původní špalety na těchto oknech měli své lepší časy za sebou a z některých už zbyla pouhá torza, jsme z našeho obkladového pískovce LINE vytvořili nové, kterými jsme v některých nutných případech nahradili ty původní. Ty které bylo možné opravit jsme zrestaurovali s použitím tmelů a osvědčených výrobních mixtur pro umělý kámen.

Tímto krokem jsme se dostali do poslední fáze rekonstrukce kamenného zdiva na pískovcové fasádě budovy nádraží. Finále celé této zajímavé akce zajistila povrchová úprava hydrofobizačním nástřikem.

Nádražní budova je opět jako nová, spokojenost investora i ta naše s výsledkem práce je příjemnou tečkou a my toto místo opouštíme s dobrým pocitem, že dokážeme svým přispěním udělat svět zase o něco hezčím místem pro život.

Leave a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

0